fbpx Centre of Culture and Polish Language for Forigners | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Centre of Culture and Polish Language for Forigners | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Centre of Culture and Polish Language for Forigners

Symbol: 
F017

Pracownicy

Zadania

Centrum Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na kursy języka polskiego w roku akademickim 2017/2018 (od października 2017 do czerwca 2018)

 

Oferujemy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania oraz kursy specjalistyczne i kursy indywidualne – w pełni dostosowane do potrzeb uczestników.

 

Proponujemy kursy semestralne, trymestralne oraz weekendowe i kursy w trybie on-line:

 

JĘZYK POLSKI I KULTURA POLSKA - 75 x 45 minut (kurs semestralny)

JESIEŃ–ZIMA–WIOSNA - 50 x 45 minut (kurs trymestralny)

PRZYGODA Z JĘZYKIEM POLSKIM – 40 x 45 minut w dwa tygodnie (kurs intensywny)

INDYWIDUALNY KURS MÓJ POLSKI –  60 x 45 minut

KURS ONLINE E-POLSZCZYZNA – 60x 45 minut(zajęcia online prowadzone za pośrednictwem Google Hangout i Google Classroom)

KURS ZYK POLSKI DLA BIZNESU – 60 x45 minut

KURS POLSZCZYZNA NAUKOWA DLA STUDENTÓW – 30x45 minut

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele języka polskiego jako obcego współpracujący z Centrum Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Miejsce: ul Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Kontakt: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Cena – w zależności od typu kursu i liczby słuchaczy

 

Polish Language Centre for Foreigners at the University of Gdańsk invites all the interested for Polish language courses in the academic year 2017/2018 (from October 2017 to June 2018).

 

We offer language courses at all levels, as well as specialist courses and individual courses - fully tailored to the needs of the participants.

 

We offer semester, trimester, weekend and on-line courses:

 

POLISH LANGUAGE AND POLISH CULTURE  - 75 x 45 minutes (a semester course)

AUTUMN-WINTER-SPRING - 50 x 45 minutes (a trimester course)

ADVENTURE WITH POLISH LANGUAGE - 40 x 45 minutes in two weeks (intensive course)

INDIVIDUAL COURSE: MY POLISH - 60 x 45 minutes

E-POLISH ONLINE COURSE – 60 x 45 minutes (online classes conducted through Google Hangout and Google Classroom)

POLISH FOR BUSINESS COURSE - 60 x 45 minutes

ACADEMIC POLISH FOR STUDENTS COURSE – 30 x 45 minutes

The classes are conducted by qualified and experienced academic teachers and teachers of Polish as a foreign language cooperating with the Centre of Polish Language for Foreigners at the University of Gdańsk.

Place: ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

Contact: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Price - depending on the type of course and the number of students

 

Центр польского языка для нностранцев Гданьского университета

приглашает на курсы польского языка  в учебном году 2017/2018

( октябрь 2017 – июнь 2018 ).

Предлагаем специалистические и индивидуальные языковые курсы

на всех уровнях умения полностью отвечающие потребностям участников.

Предлагаем  семестровые, трёхсеместровые и online-курсы:

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК И ПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА  -  75 x 45 мин. (один семестр)

ОСЕНЬ-ЗИМА-ВЕСНА  -  50 x 45 мин. (три семестра)

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ  -  40 x 45 мин. (две недели, интенсивный курс)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС МОЙ ПОЛЬСКИЙ  -  60 x 45 мин.

ONLINE-КУРС  Е-ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК  60 x 45 мин.  (занятия online проводимые  посредством Google Hangout  i Google Classroom)

КУРС  ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ БИЗНЕСА   60 x 45 мин.

КУРС  НАУЧНЫЙ ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СТУДЕНТОВ  -  30 x 45 мин.

 

Занятия ведут квалифицированные  и опытные преподаватели,

а также учителя польского языка  как иностранного, сотрудничающие

с Центром польского языка для иностранцев  Гданьского университета.

 

Место занятий:  ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk  (ул. Вита Ствоша 55,  80-308 Гданьск)

Контакт:   polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Цена – в зависимости от вида курса и количества учащихся