Centre for Intellectual Property of Law | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Centre for Intellectual Property of Law

Faculty of Law and Administration
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 28 79
Symbol: 
6330

Kierownik Centrum

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu