Department of Administrative Law | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Administrative Law

Phone: +48 58 523 28 27
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6110

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr