Department of Civil Law | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Civil Law

Phone: +48 58 523 28 51
Fax: +48 58 523 27 14
Symbol: 
6210

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr