Department of Commercial and Private International Law | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Commercial and Private International Law

Phone: +48 58 523 28 22
Fax: +48 58 523 27 14
Symbol: 
6220

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr