Department of European Law and Comparative Law | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of European Law and Comparative Law

Phone: +48 58 523 29 43
Fax: +48 58 523 29 35
Symbol: 
6320

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr