Department of History of Law | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of History of Law

Phone: +48 58 523 28 79
Fax: +48 58 523 29 41
Symbol: 
6161

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr