Department of Maritime Law | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Maritime Law

Faculty of Law and Administration
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 29 43
Fax: +48 58 523 29 35
Symbol: 
6240

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr