Department of Material Criminal Law and Criminology | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Material Criminal Law and Criminology

Phone: +48 58 523 28 79
Fax: +48 58 523 29 41
Symbol: 
6271

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr