Division of Public Economic Law Unit | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Division of Public Economic Law Unit

Symbol: 
6132

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Zakładu