Department of Theory and Philosophy of Law and State | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Theory and Philosophy of Law and State

Phone: +48 58 523 28 62
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6170

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr