Faculty of Management | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Management

Symbol: 
2000

Deputy Dean

p.o. Kierownika

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Specjaliści

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni