Faculty of Management | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Management

Faculty of Management
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Phone: +48 58 523 10 00
Fax: +48 58 551 46 76
Symbol: 
2000

Deputy Dean

p.o. Kierownika

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Specjaliści

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni