Department of Corporate Finance | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Corporate Finance

Phone: +48 58 523 14 75
Fax: +48 58 553 11 76
Symbol: 
2520

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Pracownicy administracyjni