Department of Econometrics | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Econometrics

Phone: +48 58 523 14 08
Symbol: 
2330

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni