Department of IT and Economics | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of IT and Economics

Faculty of Management, Didactical and Conference Centre
Piaskowa 9
81-864 Sopot
Phone: +48 58 523 14 00
Phone/fax: +48 58 523 11 55
Symbol: 
2310

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy administracyjni