Pracownia Analiz Terytorialnych | University of Gdańsk