fbpx Institute of Oceanography | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Institute of Oceanography | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Institute of Oceanography

Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Oceanography
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Phone: +48 58 523 68 27, +48 58 523 66 93
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
O100

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Director

Deputy Head

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Centrum

Zastępcy Kierownika

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Post-doctoral fellow

Starsi wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pages