Institute of Oceanography | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Institute of Oceanography

Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Oceanography
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Phone: +48 58 523 68 27, +48 58 523 66 93
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G200

Director

Deputy Head

Profesorowie zwyczajni

Post-doctoral fellow

Starsi wykładowcy

Specjaliści ds. informatyki

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni

Starsi marynarze