Division of Marine Chemistry and Environmental Protection | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Division of Marine Chemistry and Environmental Protection

Phone: +48 58 523 68 31
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G235

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Pracownicy techniczni