Institute of Political Sciences | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Institute of Political Sciences

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Symbol: 
7600

Director

Deputy Head

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Współpracy i Rozwoju

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni