Institute of Political Sciences | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Institute of Political Sciences

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Symbol: 
7600

Director

Deputy Head

Profesorowie zwyczajni

Post-doctoral fellow

Starsi wykładowcy

Assistant

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy inżynieryjno-techniczni