Doctoral Students’ Representatives | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Doctoral Students’ Representatives

mgr Dominik Walczak - Przewodniczący Samorządu Doktorantów UG
kontakt: domelek@chem.univ.gda.pl