fbpx Foreign Languages Centre | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Foreign Languages Centre | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Foreign Languages Centre

Faculty of Economics
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Phone: +48 58 523 12 14
Fax: +48 58 523 14 57
Symbol: 
S020

Director

Deputy Head

Kierownicy Zespołów

Zastępcy Kierownika Zespołu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Pracownicy

Pracownicy administracyjni