Department of Biotechnology | University of Gdańsk

Department of Biotechnology

Phone: +48 58 523 63 60
Fax: +48 58 523 64 26
Symbol: 
M030

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni