Department of Molecular and Cellular Biology | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Molecular and Cellular Biology

Phone: +48 58 523 64 21
Fax: +48 58 523 64 27
Symbol: 
M040

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni