Department of Biochemistry | University of Gdańsk

Department of Biochemistry

Faculty of Biology
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Phone/fax: +48 58 523 60 64
Symbol: 
L136

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy techniczni