Department of Plant Ecology | University of Gdańsk

Department of Plant Ecology

Faculty of Biology
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 61 04, +48 58 523 61 05
Symbol: 
L145

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni