Department of General and Inorganic Chemistry | University of Gdańsk

Department of General and Inorganic Chemistry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni