Institute of International Business | University of Gdańsk

Institute of International Business

Phone: +48 58 523 13 90
Phone/fax: +48 58 551 13 84
Symbol: 
3300

Director

Deputy Director

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu