Institute of History | University of Gdańsk

Institute of History

Phone/fax: +48 58 523 21 47

Office - Institute of History

Phone/fax: +48 58 523 21 47
E-mail: sekih@ug.edu.pl
Symbol: 
H100

Director

Deputy Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy