Division of Contemporary History of Poland | University of Gdańsk

Division of Contemporary History of Poland

Phone: +48 58 523 21 04
Symbol: 
H140

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci