Institute of Informatics | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Institute of Informatics

Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 21 58
Symbol: 
5300

Deputy Director

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni