Institute of Theoretical Physics and Astrophysics | University of Gdańsk

Institute of Theoretical Physics and Astrophysics

Phone: +48 58 523 22 30

Office

Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
ul. Wita Stwosza 57
pok. 364
80-308 Gdańsk
Symbol: 
5400

Director

Deputy Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Główni specjaliści

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni