Division of Physical Oceanography | University of Gdańsk

Division of Physical Oceanography

Phone: +48 58 523 68 89
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G210

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni