Department of Constitutional Law and Political Institutions | University of Gdańsk

Department of Constitutional Law and Political Institutions

Phone: +48 58 523 28 27
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6180

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy Sekretariatów Katedr