Department of Financial Law | University of Gdańsk

Department of Financial Law

Phone: +48 58 523 28 62
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6120

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr