Department of Labour Law | University of Gdańsk

Department of Labour Law

Phone: +48 58 523 28 51
Fax: +48 58 523 27 14
Symbol: 
6200

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr