Department of Public Economic Law and environmental Protection Law | University of Gdańsk

Department of Public Economic Law and environmental Protection Law

Phone: +48 58 523 28 62
Fax: +48 58 523 27 03
Symbol: 
6130

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy Sekretariatu Zakładu