Institute of Organization and Management | University of Gdańsk

Institute of Organization and Management

Phone/fax: +48 58 512 11 75, +48 58 523 14 17
Symbol: 
2200

Director

Deputy Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu