fbpx Administration and Transport | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

You are here

Administration and Transport

Administration and Transport

Pozostałe obiekty zarządzane przez Dział Administracji i Transportu:
 • Centrum Herdera ul. Ogarna 26/27, Gdańsk
 • budynki przy ul. Sobieskiego 18, Gdańsk
 • budynki przy ul. Legionów 9, Gdańsk
 • budynek przy ul. Polanki 62, Gdańsk
Administration building
Bażyńskiego 1a
pok. 301-304, 324
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 24 53, +48 58 523 23 45, +48 58 523 23 14, +48 58 523 24 91, +48 58 523 23 29
Fax: +48 58 523 55 88, +48 58 523 23 67

Zespół Lokali Użytkowych

w skład Zespołu Lokali Użytkowych wchodzą:

 

1) lokal użytkowy przy ul. Polanki nr 65/A w Gdańsku, dla klubu studenckiego o powierzchni użytkowej 155 m2 , (symbol jednostki: J82J),

2) lokal użytkowy przy ul. Polanki nr 66/A w Gdańsku, dla klubu studenckiego o powierzchni użytkowej 261 m2 , (symbol: AJ82K),

3) lokal użytkowy przy ul. 1 Maja nr 12/A w Sopocie dla klubu studenckiego o powierzchni użytkowej 290 m2, (symbol: J82L),

4) lokal użytkowy przy ul. Armii Krajowej nr 111/A w Sopocie dla klubu studenckiego o powierzchni użytkowej 275 m2 . (symbol: J82M).

Zespół Obsługi Administracyjnej Budynku Instytutu Biotechnologii

Central Administration Buildings

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 31 60

Administration Building

Rektorat: ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

Central Administration Building

Rektorat: ul. Bażyńskiego 8, Gdańsk

Center for Investment and Repairs

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Oliwa I - Buildings

Administration

Faculty of Law and Administration Building

Faculty of Law and Administration
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 28 04

Trzynastka Building

Phone: +48 58 523 23 75

Oliwa II - Buildings

Faculty of Languages and Literature – Neofilologia Building

Faculty of Languages, Neofilology
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 30 15

Faculty of Languages and History Building

Faculty of Languages
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 21 19

Faculty of Mathematics, Physics, and Information Sciences Building

Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 22 70

Faculty of Social Sciences Building

Administration

Phone: +48 58 523 42 14

Institute of Politology Building

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 42 13

Institute of Pedagogy, Sociology and Journalism Building

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 42 10

Institute of Geography Building

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 42 88

Gdańsk Sites

Administration

Phone: +48 58 523 63 01

Inter-Collegiate Faculty of Biotechnology UG and GUMed Building

International Centre for Cancer Vaccine Science
Kładki 24
Gdańsk
Phone: +48 58 523 63 01

Faculty of History Building - ul. Bielańska

Faculty of History: Institute of Archeology and Ethnology, Institute of Art History
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
Phone: +48 58 523 37 01

Faculty of Chemistry Site

Administration

Phone: +48 58 523 50 16

Faculty of Chemistry Building

Faculty of Chemistry
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 53 70

Sopot I - Buildings

Administration

Faculty of Economics
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Phone: +48 58 523 13 49

Faculty of Economics Building

Faculty of Economics
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Phone: +48 58 523 13 03

National Quantum Information Center Building

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej
ul. Władysława Andersa 27
81-831 Sopot
Phone: +48 58 551 20 34

Sopot II - Buildings

Administration

Faculty of Management
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Phone: +48 58 523 14 44

Faculty of Management Building

Faculty of Management
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Phone: +48 58 523 14 44

Teaching and Conference Center Building

Faculty of Management, Didactical and Conference Centre
Piaskowa 9
81-864 Sopot
Phone: +48 58 523 11 61

Gdynia Sites

Administration

Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Oceanography
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Phone: +48 58 523 66 15

Faculty of Oceanography and Geography Building

Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Oceanography
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Phone: +48 58 523 66 15

Toxic Cyanobacteria Laboratory (Oceanography) Building

Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Oceanography
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Phone: +48 58 523 66 80

Hel Sites

Administration

Hel Marine Station
ul. Morska 2
84-150 Hel
Phone: +48 58 675 13 17

Institute of Oceanography - Marine Station

Hel Marine Station
ul. Morska 2
84-150 Hel
Phone: +48 58 675 13 17, +48 58 675 08 36

Rest and Recreation Facilities

Students' Social Base
Wiejska 20
84-150 Hel

Seal Sanctuary

Hel Marine Station
ul. Morska 2
84-150 Hel

Harbor Porpoise House

House of Porpoise
Portowa 111/3
84-150 Hel

Borucino Site

Administration

Limnological Station in Borucino
Borucino
83-323 Kamienica Szlachecka
Phone: +48 58 684 60 17

Faculty of Oceanography and Geography - Limnology Station

Limnological Station in Borucino
Borucino
83-323 Kamienica Szlachecka
Phone: +48 58 684 60 17, +48 58 684 60 50

Faculty of Biology Building

Faculty of Biology
ul. Wita Stwosza 59
pok. C/140, C/139
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 60 00
Opening hours:

6.00-16.00

Administration

Faculty of Biology
ul. Wita Stwosza 59
pok. C/140 (parter)
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 60 14

University Library Building

Administration

Library of the University of Gdansk
Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 32 16, +48 58 523 32 15
Symbol: 
7100

Head

Deputy Head

Kierownicy

Kierownicy Zespołów

Specjalista kierujący

Pracownicy

Kierowcy

Zadania

 

 1. Zarządza i koordynuje pracę poszczególnych zespołów obiektów użytkowanych przez Uniwersytet (z wyłączeniem domów studenckich i hoteli asystenckich, Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Leźnie oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Łączynie) a w szczególności:
 1. Rozlicza koszty utrzymania administrowanych obiektów.
 2. Zapewnia ochronę powierzonego mienia Uniwersytetu i pilnuje realizowania spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i prowadzeniem Książek Obiektów Budowlanych.
 3. Kontroluje prawidłowość pobierania i rozliczania środków pieniężnych w zarządzanych Zespołach Obiektów przez uprawnionych pracowników zgodnie z Zasadami Gospodarki Kasowej obowiązującymi w Uczelni.
 4. Prowadzi rozliczenia kontrahentów dotyczących krótkoterminowego wynajmu pomieszczeń i powierzchni oraz innych usług, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie.
 5. Prowadzi monitoring zużycia mediów i rozlicza koszty utrzymania administrowanych obiektów.
 6. Dokonuje merytorycznej i formalnej kontroli dokumentów dotyczących kosztów utrzymania obiektów i działalności administracji centralnej.
 7. Prowadzi rejestr kosztów z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne i obiekty Uniwersytetu.
 8. Prowadzi dokumentację dotyczącą telefonii komórkowej funkcjonującej w Uniwersytecie.
 9. W porozumieniu z Centrum Inwestycji i Remontów opracowuje potrzeby remontowe administrowanych obiektów.
 10. Współpracuje z Dziekanami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów w zakresie wykonywanych zadań.
 11. Działowi podlegają Zespoły Obiektów, które:
 1. zapewniają ochronę powierzonego mienia i składników wyposażenia obiektów;
 2. dbają o aktualizację treści instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz o zachowanie terminowości wpisów w Książce Obiektu Budowlanego;
 3. współpracują z użytkownikami obiektów w zakresie dostosowania pomieszczeń do celów działalności jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 4. dbają o zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń w administrowanych obiektach;
 5. przygotowują propozycje do rocznego planu remontów;
 6. odpowiadają za stan techniczny oraz porządek i bezpieczeństwo terenów przy obiektach;
 7. współpracują ze Stanowiskiem ds. Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie wyposażania obiektów w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, instrukcje alarmowe oraz pożarnicze tablice informacyjno-ostrzegawcze;
 8. współpracują z innymi jednostkami w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń energetycznych, gazowych, odgromowych, wentylacyjnych, hydrantowych i alarmowych.
 1. Monitoruje i analizuje koszty eksploatacji obiektów, gruntów, maszyn i urządzeń oraz taboru samochodowego.
 2. Przygotowuje projekty umów i realizuje umowy dotyczące krótkoterminowego wynajmu pomieszczeń (sale wykładowe, aule) i powierzchni przeznaczonych na akcje promocyjne, i informacyjne.
 3. Opracowuje opisy przedmiotu zamówienia do procedury przetargowej na obsługę i eksploatację administrowanych obiektów oraz innych jednostek Uniwersytetu. Prowadzi nadzór nad właściwą realizacją zawartych umów.
 4. Prowadzi gospodarkę samochodową Uniwersytetu a w szczególności:
 1. dysponuje środkami transportowymi oraz zabezpiecza potrzeby transportowo-spedycyjne;
 2. przyjmuje, realizuje i rozlicza zlecenia transportowe w ramach usług świadczonych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 3. prowadzi rejestr usług zewnętrznych transportu osobowego;
 4. nadzoruje usługi transportowe wykonywane przez podmioty zewnętrzne;
 5. kontroluje stan techniczny pojazdów oraz ich bieżącą obsługę i wyposażenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
 6. zleca wykonywanie napraw i remontów pojazdów;
 7. prowadzi rejestr i rozliczenie zakupionego paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych dla jednostek Uniwersytetu;
 8. organizuje i rozlicza czas pracy kierowców, rozlicza zużycie paliw i materiałów dla poszczególnych jednostek transportowych i sprzętowych;
 9. prowadzi rozliczenia i rejestry dotyczące wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników Uniwersytetu do celów służbowych;
 10. sporządza informacje o korzystaniu ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych;
 11. prowadzi gospodarkę magazynową w zakresie wydawania i rozliczania odzieży ochronnej dla pracowników, studentów i doktorantów.
 1. Zarządza nieruchomościami Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie:
 1. planowania celów i sposobów realizacji dotyczących rozwoju nieruchomości oraz zachowania ich w stanie niepogorszonym;
 2. dokumentacji wymaganej przez organ administracji Państwowej właściwy dla spraw skarbu państwa;
 3. współpracy z właściwymi miejscowo urzędami i Sądami Rejonowymi oraz innymi uprawnionymi zawodowo podmiotami lub biegłymi w zakresie niezbędnych dokumentów określających stan formalno-prawny nieruchomości;
 4. ewidencji nieruchomości stanowiących zasoby Uczelni;
 5. informacji o formach ochrony konserwatorskiej obiektów podlegających takiej ochronie;
 6. opinii w zakresie stosowania odpowiednich cen wynajmu nieruchomości;
 7. umów dotyczących zbycia oraz wynajmu nieruchomości przeznaczonych na cele komercyjne;
 8. deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, informacji o zakresie korzystania ze środowiska.