fbpx Project European University of the Seas – SEA-EU Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Project European University of the Seas – SEA-EU Office

Symbol: 
4300

Zadania

  1. Koordynuje komunikację pomiędzy partnerami Konsorcjum.
  2. Koordynuje komunikację pomiędzy członkami poszczególnych podkomitetów tworzących Zespół Projektowy.
  3. Monitoruje postępy w realizacji poszczególnych zadań Projektu.
  4. Prowadzi obsługę administracyjną Kierownika Projektu i Zespołu Zarządzającego Projektem.
  5. Weryfikuje miesięczne wewnętrzne sprawozdania z wykonanych prac w ramach poszczególnych pakietów roboczych Projektu.
  6. Wspiera osoby zaangażowane w Projekt w przygotowywaniu okresowych raportów.
  7. Organizuje spotkania w ramach zobowiązań podjętych w Projekcie.