fbpx Sekcja Obsługi Studentów Zagranicznych | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Sekcja Obsługi Studentów Zagranicznych | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Sekcja Obsługi Studentów Zagranicznych

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
pok. 207
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 25 56
E-mail: fso@ug.edu.pl
Symbol: 
J241

Head

Pracownicy

Zadania

Do Sekcji Obsługi Studentów Zagranicznych należą zadania związane z przyjmowaniem obcokrajowców (studentów i doktorantów) na cały tok studiów (studenci komercyjni oraz stypendyści Rządu Polskiego) a w szczególności:

  1. Prowadzi sprawy związane z realizacją staży naukowo-badawczych cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez NAWA;
  2. Prowadzi sprawy związane z realizacją toku studiów cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez NAWA;
  3. Prowadzi rekrutację kandydatów planujących podjąć studia pierwszego lub drugiego stopnia na zasadzie odpłatności oraz obsługę studentów zagranicznych z krajów niebędących członkami UE;
  4. Udziela zagranicznym kandydatom szczegółowych informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej, procedury rekrutacyjnej i wizowej oraz spraw socjalno-bytowych związanych z pobytem w Polsce;
  5. Zapewnia wsparcie organizacyjne zagranicznym studentom, doktorantom oraz profesorom wizytującym, którzy podejmują w Uczelni studia, realizują programy badawcze/dydaktyczne;
  6. Monitoruje proces nostryfikacji zagranicznych świadectw maturalnych (współpracując w tym zakresie z Kuratorium Oświaty) oraz proces nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych.