Faculty of Biology | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Biology

Faculty of Biology
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Phone: +48 58 523 60 00
Fax: +48 58 523 60 02
Symbol: 
L000

Dean

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Deputy Dean

Profesorowie nadzwyczajni PAN

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczno-administracyjni