Faculty of Biology | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Biology

Symbol: 
L000

Dean

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Deputy Dean

Profesorowie nadzwyczajni PAN

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczno-administracyjni