Faculty of Mathematics, Physics and Informatics | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Symbol: 
5000

Dean

Deputy Dean for Research and Development

Deputy Dean

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Profesorowie zwyczajni

Post-doctoral fellow

Starsi wykładowcy

Assistant

Doktoranci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni