Department of Economic Geography | University of Gdańsk

Department of Economic Geography

Phone: +48 58 523 65 90
Symbol: 
G105

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy techniczni