Faculty of Economics | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Economics

Symbol: 
3000

Dean

Deputy Dean

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

Kierownicy Ośrodków

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni