Faculty of Economics | University of Gdańsk

Faculty of Economics

Symbol: 
3000

Dean

Deputy Dean

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

Kierownicy Ośrodków

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni