Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade | University of Gdańsk

Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade

Phone: +48 58 523 14 26
Fax: +48 58 523 13 89
Symbol: 
3100

Director

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu