Department of Criminal Procedure and Criminalistics | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Department of Criminal Procedure and Criminalistics

Phone: +48 58 523 28 79
Fax: +48 58 523 29 41
Symbol: 
6281

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy inżynieryjno-techniczni