Faculty of Law and Administration | University of Gdańsk

Faculty of Law and Administration

Faculty of Law and Administration
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 28 82
Fax: +48 58 523 28 87
Symbol: 
6000

Dean

Prodziekan ds. Studenckich i Nauki

Deputy Dean

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Asystenci

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Specjalista ds. projektów

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy Sekretariatu Zakładu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni