fbpx Faculty of Law and Administration | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Law and Administration | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Law and Administration

Symbol: 
P000

Dean

Prodziekan ds. Studenckich i Nauki

Deputy Dean

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

Dyrektorzy

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Katedr

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Post-doctoral fellow

Pages