Faculty of Law and Administration | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Law and Administration

Symbol: 
6000

Dean

Prodziekan ds. Studenckich i Nauki

Deputy Dean

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie wizytujący

Post-doctoral fellow

Starsi wykładowcy

Wykładowcy współpracujący

Assistant

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Specjalista ds. projektów

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy Sekretariatu Zakładu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni