Faculty of Oceanography and Geography | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Oceanography and Geography

Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Oceanography
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Phone: +48 58 523 66 00
Fax: +48 58 523 66 50

Dean of the Faculty of Oceanography and Geography

Phone: +48 58 523 66 10

Deputy Dean for Promotion and Development

Phone: +48 58 523 66 45

Deputy Dean for Students Affairs

Phone: +48 58 523 65 00

Deputy Dean for Education

Phone: +48 58 523 66 45
Symbol: 
G000

Dean

Deputy Dean

Deputy Dean for Research and Development

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Specjaliści ds. informatyki

Starsi marynarze

Sekretarzowie Redakcji

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni (składnica map)

Pracownicy wykwalifikowani