Faculty of Oceanography and Geography | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Oceanography and Geography

Symbol: 
G000

Dean

Deputy Dean

Deputy Dean for Research and Development

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Specjaliści ds. informatyki

Starsi marynarze

Sekretarzowie Redakcji

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni (składnica map)

Pracownicy wykwalifikowani