Department of Limnology | University of Gdańsk

Department of Limnology

Phone: +48 58 523 65 20
Symbol: 
G125

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy naukowo-techniczni