Department of Regional Development Geography | University of Gdańsk

Department of Regional Development Geography

Symbol: 
G120

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni